Adótartozások

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által nyilvántartott jelentősebb tartozással rendelkező adózók listája2017. évi CL. törvény (Art.) 130. § § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer - természetes személyek esetében az ötvenezer - forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága az alábbiakban közzé teszi a 2018. január 02. nappal fennálló 100 ezer - természetes személyek esetében 50 ezer - forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

  Jogi személyek listája
  Magánszemélyek listája