Tájékoztató


2018.04.27

Bevallási határidő - 2018.05.31 !

A naptári évvel azonos üzleti évű adózók a 2017. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást 2018. 05. 31. napjáig nyújthatják be késedelem nélkül.

Ezen időpontig kell a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét megfizetni, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelhető vissza.

Számlaszám: Helyi iparűzési adó 10024003-00336255-00000220

Az adóbevallást fő szabály szerint elektronikus úton (az állami adóhatóságon keresztül ANYK programmal, amennyiben adózó rendelkezik regisztrációval online úton az önkormányzati adóhatósághoz, E-papír szolgáltatással) kell benyújtani.

Elektronikus ügyintézésre (e-bevallásra) nem kötelezettek: a lakásszövetkezet; az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány; a 600.000,-Ft árbevételt meghaladó a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő mezőgazdasági őstermelő; az EVNY-ban nem szereplő azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő adóalany

A kitöltési útmutató megtalálható az Online ügyintézés/Helyi adók címen a letölthető nyomtatványok között.