Közlemény az óvodai beíratásról


2018.03.14

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beíratás 2018. április 26-án és 27-én lesz, naponta 7-17 óráig. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.Teljes hír
Körzetjegyzék