Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése által hozott hatályos rendeletek (módosítás esetén egységes szerkezetben)

 Segítség a szűréshez:
1. lap (Összesen: 10) - Frissít
Rendelet hivatalos száma Rendelet éve, száma Rendelet címe Téma Dátuma Hatály Csatolmányok
 17/2017.(III.27.) sz. Ör.  2017ren17  a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól  SZOCIÁLIS SZOLGÁLTAT.  2017.04.01  Hatályos   Részletek
 15/2017.(III.27.) sz. Ör.  2017ren15  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK  2017.04.29  Hatályos   Részletek
 13/2017.(III.27.) sz. Ör.  2017ren13  a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről  VÁROSRENDEZÉS SZAB. TERV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLY.  2017.03.28  Hatályos   Részletek
 12/2017.(III.10.) sz. Ör.  2017ren12  a Város 2017. évi költségvetéséről  KÖLTSÉGVETÉS  2017.03.11  Hatályos   Részletek
 10/2017.(I.23.) sz. Ör.  2017ren10  a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélye-zésének szabályairól és szolgáltatási díjairól  HÁZASSÁGKÖTÉS  2017.02.26  Hatályos   Részletek
 5/2017.(I.23.) sz. Ör.  2017ren05  az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról  EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS  2017.04.01  Hatályos   Részletek
 4/2017.(I.23.) sz. Ör.  2017ren04  a Szovjetunióba elhurcoltak emlékére készült emlékmű elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2017.01.24  Hatályos   Részletek
 48/2016.(XI.21.)sz. Ör.  2016ren48  az első uránvárosi lakóépület átadásának 60. évfordulójára készült emléktábla elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.11.22  Hatályos   Részletek
 47/2016.(XI.21.)sz. Ör.  2016ren47  a Mecseki Láthatatlanok emlékművének elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.11.22  Hatályos   Részletek
 41/2016.(X.28.)  2016ren41  a fás szárú növények telekhatáron történő telepítésének a szabályairól  BIRTOKVÉDELEM  2016.11.12  Hatályos   Részletek
 40/2016.(IX.27.)  2016ren40  Cseke Lajos emlékasztal elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.09.28  Hatályos   Részletek
 34/2016.(VI.28.)  2016ren34  Kubicza János emléktáblájának elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.06.29  Hatályos   Részletek
 33/2016.(VI.28.)  2016ren33  pécsi Ipari Leányközépiskola emléktáblájának elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.06.29  Hatályos   Részletek
 32/2016.(VI.28.)  2016ren32  Ibrahim Pecsevi szobrának elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.06.29  Hatályos   Részletek
 21/2016.(IV.25.) sz. Ör.  2016ren21  a pécsi kőszén- és uránércbányászat függőleges aknái emléktábláinak elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.04.26  Hatályos   Részletek
 14/2016.(II.29.) sz. Ör.  2016ren14  Eck Imre és Végvári Zsuzsa emléktáblájának elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.03.01  Hatályos   Részletek
 9/2016.(II.15.) sz. Ör.  2016ren09  a Város 2016. évi költségvetéséről  KÖLTSÉGVETÉS  2017.03.11  Hatályos   Részletek
 7/2016.(II.2.) sz. Ör.  2016ren07  az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről  SZEMÉLYI ÖSZTÖNZÉS  2016.07.01  Hatályos   Részletek
 6/2016.(II.2.) sz. Ör.  2016ren06  az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról  ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSA  2016.02.03  Hatályos   Részletek
 2/2016.(II.2.) sz. Ör.  2016ren02  a füstköd- (szmog)riadó intézkedési tervről  SZMOG  2016.02.03  Hatályos   Részletek