Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése által hozott hatályos rendeletek (módosítás esetén egységes szerkezetben)

 Segítség a szűréshez:
1. lap (Összesen: 10) - Frissít
Rendelet hivatalos száma Rendelet éve, száma Rendelet címe Téma Dátuma Hatály Csatolmányok
 10/2017.(I.23.) sz. Ör.  2017ren10  a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélye-zésének szabályairól és szolgáltatási díjairól  HÁZASSÁGKÖTÉS  2017.12.19  Hatályos   Részletek
 10/2018.(III.20.) sz. Ör.  2018ren10  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól  SZOCIÁLIS SZOLGÁLTAT.  2018.09.01  Hatályos   Részletek
 11/2012.(II.24.) sz. Ör.  2012ren11  az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól  VAGYON  2018.01.27  Hatályos   Részletek
 11/2014.(III.17.) sz. Ör.  2014ren11  Dr. Keserü János alispán emléktáblájának elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2014.03.17  Hatályos   Részletek
 11/2018.(III.20.) sz. Ör.  2018ren11  a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól  SZOCIÁLIS SZOLGÁLTAT.  2018.04.01  Hatályos   Részletek
 12/2004.(04.22.) sz. Ör.  2004ren12  Rigó István "Kosárlabdázónő" című szobrának felállításáról  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2004.04.30  Hatályos   Részletek
 12/2005.(04.15.) sz. Ör.  2005ren12  a lakbértámogatásról  LAKÁSBÉRLET  2011.02.21  Hatályos   Részletek
 12/2017.(III.10.) sz. Ör.  2017ren12  a Város 2017. évi költségvetéséről  KÖLTSÉGVETÉS  2018.02.21  Hatályos   Részletek
 12/2018.(III.20.) sz. Ör.  2018ren12  a Trianoni kereszt felállításáról  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2018.03.21  Hatályos   Részletek
 13/1998. (04.20.)  1998ren13  TÜKE emlékoszlop - szökőkút felállításáról.  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  1998.04.20  Hatályos   Részletek
 13/2004.(04.22.) sz. Ör.  2004ren13  a Pécsi Kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelöléséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2004.04.30  Hatályos   Részletek
 13/2010.(V.03.) sz. Ör.  2010ren13  a Mecseki Erdészet Emlékköve című szobor elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2010.05.03  Hatályos   Részletek
 13/2017.(III.27.) sz. Ör.  2017ren13  a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről  VÁROSRENDEZÉS SZAB. TERV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLY.  2017.12.19  Hatályos   Részletek
 14/2008.(04.21.) sz Ör.  2008ren14  a Pécsi Kőszénbányászat szabolcsi bányáiban életüket vesztettek emlékművéről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2008.04.21  Hatályos   Részletek
 14/2016.(II.29.) sz. Ör.  2016ren14  Eck Imre és Végvári Zsuzsa emléktáblájának elhelyezéséről  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2016.03.01  Hatályos   Részletek
 15/1998. (05.10.)  1998ren15  "a Pécs, Király u. 5., a Pécsi Istenkúti Ált. Isk. és a Pécs, Király u. 1. szám alatti ház falán emléktábla elhelyezéséről, valamint az ""Ismeretlen bányász"" című emlékszobor állításáról Pécsbánya telepen a Gesztenyés u-ban, a Komarov szobor áth  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  1998.05.10  Hatályos   Részletek
 15/1999. (03.25.)  1999ren15  Bencsik István ""Penelope"" c. szobrának felújításáról és felállításáról""  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  1999.03.25  Hatályos   Részletek
 15/2010.(VI.14.) sz. Ör.  2010ren15  gróf Széchenyi István szobrának felállításáról  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  2010.06.14  Hatályos   Részletek
 15/2017.(III.27.) sz. Ör.  2017ren15  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK  2017.04.29  Hatályos   Részletek
 16/1999. (03.25.)  1999ren16  A II. Világháborús Emlékmű felállításáról  SZOBOR, EMLÉKTÁBLA  1999.03.25  Hatályos   Részletek