Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Bizottságainak állásfoglalásai

Ezen az oldalon a 2014. novemberében megalakult új testületek üléseinek anyagai találhatók meg.

Az összes állásfoglalás megtekintéséhez kattintson
IDE!


 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 123) - Frissít
Bizottság neve Ülés időpontja Állásfoglalás száma Szöveges rész a címben Dokumentumok
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  201/2017. (12.12.)  Pécs város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása és településképi arculati kézikönyvének elfogadása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  202/2017. (12.12.)  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  203/2017. (12.12.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 8/2015. (lll.31.) önkormányzati rendelet módosítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  204/2017. (12.12.)  az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  205/2017. (12.12.)  Egyes önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézés tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  206/2017. (12.12.)  Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  207/2017. (12.12.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  208/2017. (12.12.)  A Közgyűlés 2018. évi munkatervének jóváhagyása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  209/2017. (12.12.)  BIOKOM Nonprofit Kft.-vel megkötött csapadékvízelvezető-rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés módosítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  210/2017. (12.12.)  A víziközműrendszer működését érintő 424/2012. (XII.13.) és a 65/2015. (II.26.) számú közgyűlési határozatok módosítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  211/2017. (12.12.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  212/2017. (12.12.)  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  213/2017. (12.12.)  Régészeti Múzeum fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.1.4-15-2016-00003)   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  221/2017. (12.12.)  Pécsi Összhang Egyesület névhasználat iránti kérelme   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  222/2017. (12.12.)  Pécs Rádió Kft. Pécs város névhasználati engedélyének visszavonása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  223/2017. (12.12.)  Pécsi Öttorony Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Pécs név- és jelképhasználat iránti kérelme   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.12.12  224/2017. (12.12.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. december 14-i ülésének előkészítése   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.11.14  187/2017. (11.14.)  Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) Önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.11.14  188/2017. (11.14.)  Az építményadó és telekadó rendeletek módosítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.11.14  189/2017. (11.14.)  Az „Iparterület kialakítása a Pécsi Ipari Parkban (42277 és 42274/1 hrsz)” pályázathoz (TOP-6.1.1-15-PC1-2016-00002) és az „Iparterület kialakítása a Pécsi Ipari Parkban (42262/3 és 42264 hrsz)” pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.1.1-15-PC1-2016-00003)   Részletek