Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Bizottságainak állásfoglalásai

Ezen az oldalon a 2014. novemberében megalakult új testületek üléseinek anyagai találhatók meg.

Az összes állásfoglalás megtekintéséhez kattintson
IDE!


 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 147) - Frissít
Bizottság neve Ülés időpontja Állásfoglalás száma Szöveges rész a címben Dokumentumok
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2015.03.25  100/2015. (03.25.)  Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tornaterem-használata   Részletek
 Kulturális és Köznevelési Bizottság  2015.09.23  100/2015. (09.23.)  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött használati szerződés módosításáról   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2016.03.16  100/2016. (03.16.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 8/2015. (lll.31.) önkormányzati rendelet módosításáról   Részletek
 Városfejlesztési és Kommunális Bizottság  2016.05.24  100/2016. (05.24.)  Elkülönített keret víziközműre megnevezésű forrás felhasználása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.04.18  100/2018. (04.18.)  Haszonbérleti szerződés megkötése a Pécsbányai Kulturális Egyesülettel a Pécs, Gesztenyés u. 17. sz. alatti ingatlanrész használatára.   Részletek
 Városfejlesztési és Kommunális Bizottság  2018.09.18  100/2018. (09.18.)  Tulajdonosi hozzájárulás Pécs, Megyeri tér, 3493/15 hrsz-ú közterületen parkolóhelyek létesítéséhez   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2015.03.25  101/2015. (03.25.)  Megbízási szerződés megkötéséről tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában a PVF Nzrt.-vel valamint a PSN Zrt.-vel   Részletek
 Kulturális és Köznevelési Bizottság  2015.09.23  101/2015. (09.23.)  Hozzájárulás a Pécsi Lengyel Önkormányzat helyiség használatához   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2016.03.16  101/2016. (03.16.)  A Kertvárosi Óvoda működésének átszervezéséről   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2017.06.12  101/2017. (06.12.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. június 15-i ülésének előkészítése   Részletek
 Városfejlesztési és Kommunális Bizottság  2017.06.13  101/2017. (06.13.)  Iskolák számára kiírt környezetvédelmi pályázat lezárása   Részletek
 Kulturális és Köznevelési Bizottság  2017.06.14  101/2017. (06.14.)  Művészlakások bérbeadása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.04.18  101/2018. (04.18.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása   Részletek
 Kulturális és Köznevelési Bizottság  2018.06.20  101/2018.(06.20.)  Szabolcsi Bányavasút, Szabolcs-légakna emlékkő elhelyezése   Részletek
 Városfejlesztési és Kommunális Bizottság  2018.09.18  101/2018. (09.18.)  Tulajdonosi hozzájárulás megadása Pécs, Kovácstelep 1163/3. hrsz-ú ingatlanon közcélú transzformátor állomás telepítése tárgyában   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2014.12.09  10/2014. (12.09.)  "DDOP-5.1.5/B-11-2011-0045 Pécs helyi és térségi vízvédelmi rendszerének fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához forrás biztosításáról   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2015.01.27  10/2015. (01.27.)  Az Önkormányzat és a Pécs Holding Zrt. között a víziközművagyon átadás tárgyában megkötött megállapodás 2. számú módosításáról   Részletek
 Kulturális és Köznevelési Bizottság  2015.01.28  10/2015.(01.28.)  Zongora közadakozásból történő beszerzése a Kodály Központba   Részletek
 Városfejlesztési és Kommunális Bizottság  2015.02.11  10/2015 (02.11.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2016.01.26  10/2016. (01.26.)  A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata   Részletek