Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Bizottságainak határozatai

Ezen az oldalon a 2014. novemberében megalakult új testületek üléseinek anyagai találhatók meg.

Az összes határozat megtekintéséhez kattintson
IDE!


 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 121) - Frissít
Bizottság neve Ülés időpontja Határozat száma Szöveges rész a címben Dokumentumok
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  311/2018. (X.17.)  „A Csorba Győző Könyvtár integrált fejlesztése c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés - EFOP-4.1.8-16-2017-00013” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  312/2018. (X.17.)  „A bölcsődei, óvodai és iskolai intézmények energetikai korszerűsítési projektjeihez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00002, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00003, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  313/2018. (X.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek újra alkotásához szükséges településtervezői munka ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  342/2018. (X.17.)  „Lámpás patak rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  343/2018. (X.17.)  „Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  344/2018. (X.17.)  „Meszes patak rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  345/2018.(X.17.)  A „Nagy Imre út fejlesztése műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 292/2018. (IX.19.) számú határozat módosítása (TOP-6.4.1-15-PC1-2017-00002)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  346/2018. (X.17.)  Veress Endre utcai rendelő energetikai fejlesztése projekthez kapcsolódó in-house megbízási szerződés megkötése (TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00006)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  347/2018. (X.17.)  A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatára elkülönített támogatás maradványának felosztása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  348/2018. (X.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére multifunkciós nyomat előállító eszközök beszerzése tárgyú beszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  349/2018. (X.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére szerverek és adattároló rendszerek beszerzése tárgyú beszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  350/2018. (X.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére Internet szolgáltatás beszerzése tárgyú beszerzési eljárás megindítása.   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  351/2018. (X.17.)  A pogányi 08/6 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítése   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.10  308/2018. (X.10.)  Pogány repülőtér és Magnus repülőgépgyártó üzem szennyvíz elvezetés (Pogány 08/8 hrsz.) kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.10  309/2018. (X.10.)  A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 303/2018.(X.03.) számú határozata 4. pontjának módosítása   Részletek
 Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  2018.10.04  34/2018. (X.4.)  Közbeszerzési eljárás megindítása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, technikai hátterének működtetéséhez  
 Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  2018.10.04  35/2018. (X.4.)  A Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Bölcs Csibe Családi Bölcsőde térítési díjának meghatározása  
 Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  2018.10.04  36/2018. (X.4.)   Többletfeladat díjazásának kifizetése az Integrált Nappali Szociális Intézményben  
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.03  303/2018. (X.03.)  Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása tárgyában létrejött keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás IV. lezárásáról (Pécs, Surányi Miklós út)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.03  304/2018. (X.03.)  A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és tárgyalásos eljárásként történő folytatása   Részletek