Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 2014. novemberében megalakult új testülete által hozott határozatok

Az összes határozat megtekintéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 68) - Frissít
Ülés időpontja Határozat száma Szövegrész a címben Dokumentumok
 2018.03.14  75/2018.(III.14.)  Polgármesteri beszámolóról, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről   Részletek
 2018.03.14  74/2018. (III.14.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2018. (II.15.) számú határozatának módosításáról   Részletek
 2018.03.14  73/2018. (III.14.)  Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények kapacitásbővítéséről   Részletek
 2018.03.14  72/2018.(III.14.)  a Pécs, Benke dűlő 0208/36 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról   Részletek
 2018.03.14  71/2018. (III.14.)  a Pécs, Pákolitz I. u. 33. sz. alatti ingatlan helyiségeinek használatba adásáról   Részletek
 2018.03.14  70/2018. (III.14.)  a Pécs, Kazinczy u. 4/1. számú önkormányzati ingatlan terhére ingyenes szolgalmi jog alapításról   Részletek
 2018.03.14  69/2018. (III.14.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása kapcsán kiadott KÖFOP-1.2.1. - VEKOP-16-17-00943 azonosító számú támogatói okirat 1. sz. módosításáról   Részletek
 2018.03.14  68/2018.(III.14.)  Pécs Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve 1. sz. módosításának elfogadásáról   Részletek
 2018.03.14  67/2018. (III.14.)  a Közfoglalkoztatás tárgyában megkötendő szerződésről   Részletek
 2018.03.14  66/2018. (III.14.)  az Apáczai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról   Részletek
 2018.03.14  65/2018. (III.14.)  Wolf Edit, az Apáczai Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről   Részletek
 2018.03.14  64/2018. (III.14.)  pályázat kiírásáról a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására   Részletek
 2018.03.14  63/2018.(III.14.)  Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 19. számú módosításával összefüggő feladatokról   Részletek
 2018.03.14  62/2018. (III.14.)  a PÉSZ 2017. évi 19. sz. módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadásáról, a településrendezési szerződések megkötéséről és a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 550/2003. (XI.27.) számú határozat módosításáról   Részletek
 2018.03.14  61/2018. (III.14.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató kijelöléséről és a közszolgáltatási szerződés megkötéséről   Részletek
 2018.03.14  60/2018. (III.14.)  a 2018. évi költségvetési rendelet végrehajtását szolgáló intézkedésekről   Részletek
 2018.03.14  59/2018. (III.14.)  Pro Civitate Díj kitüntetések adományozásáról Burján Csaba és Knoch Viktor olimpiai bajnokok részére   Részletek
 2018.03.14  58/2018. (III.14.)  a Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” program keretében a Gazdaságélénkítő, iparterületek feltáró kelet-nyugati út kialakítása I. ütem, Hegedűs János utca fejlesztése” projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos döntések meghozataláról (TOP-6.1.5-15 )   Részletek
 2018.03.14  57/2018. (III.14.)  a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” projekt keretében a Misina Tető fejlesztése című projekthez kapcsolódó kivitelezés II tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos döntések meghozataláról (TOP-6.1.4-15 )   Részletek
 2018.03.14  56/2018. (III.14.)  a "Helyi gazdaságfejlesztés" és a "Zöld város kialakítása" program keretében az Uránvárosi Piac és környékének fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos döntések meghozataláról (TOP-6.1.3-PC1-2016-0001) (TOP-6.3.2-15-PC1-2016-0001)   Részletek