Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 2014. novemberében megalakult új testülete által hozott határozatok

Az összes határozat megtekintéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
66. lap (Összesen: 76) - Frissít
Ülés időpontja Határozat száma Szövegrész a címben Dokumentumok
 2015.04.23  125/2015. (04.23.)  A Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról   Részletek
 2015.04.23  124/2015. (04.23.)  Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdéseiről   Részletek
 2015.04.23  123/2015. (04.23.)  Pályázat kiírása a Csorba Győző Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására   Részletek
 2015.04.23  122/2015. (04.23.)  Pályázat kiírásáról a Pécsi városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására   Részletek
 2015.04.23  121/2015. (04.23.)  a 2014. évi költségvetési beszámolóval összefüggő feladatokról   Részletek
 2015.04.23  120/2015. (04.23.)  a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének a Tűzoltóság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról   Részletek
 2015.04.23  119/2015. (04.23.)  A Pécsi Rendőrkapitányság beszámolójáról Pécs Megyei Jogú Város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a 2015. évi feladatokról   Részletek
 2015.04.23  114/2015. (04.23.)  "Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker Aknán" című és DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006 számú projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról   Részletek
 2015.03.26  112/2015. (03.26.)  Polgármesteri beszámoló, beszámoló lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről   Részletek
 2015.03.26  111/2015. (03.26.)  A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2013-2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról   Részletek
 2015.03.26  110/2015. (03.26.)  A Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás valamint a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2013-2014 évi tevékenységéről szóló beszámolójáról   Részletek
 2015.03.26  109/2015. (03.26.)  A Pécs Kutlúrház u. 1. sz. alatti kultúrház haszonbérbe adásáról   Részletek
 2015.03.26  108/2015. (03.26.)  2015. évi vagyongazdálkodási koncepcióról   Részletek
 2015.03.26  107/2015. (03.26.)  A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács Ügyrendjének jóváhagyásáról   Részletek
 2015.03.26  106/2015. (03.26.)  Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.10%-os önkormányzati üzletrészének ingyenes átadásáról a Magyar Állam részére   Részletek
 2015.03.26  105/2015. (03.26.)  Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tornaterem-használatáról   Részletek
 2015.03.26  104/2015. (03.26.)  A pécsi 18419/4 hrsz-ú nyugati várfal sétány és a 18342 hrsz-ú északi várfalsétány tárgyában megkötött haszonbérleti szerződés ügyéről   Részletek
 2015.03.26  103/2015. (03.26.)  Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vagyonkezelési szerződéseinek módosításáról   Részletek
 2015.03.26  102/2015. (03.26.)  Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerződéseivel, alapító okiratával kapcsolatos döntések meghozataláról   Részletek
 2015.03.26  101/2015. (03.26.)  Benned a Létra! c. projekt Támogatási Szerződésének 3. sz. módosítása - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001   Részletek