Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése által tárgyalt előterjesztések


Ezen az oldalon a 2014. novemberében megalakult új testület üléseinek anyagai találhatók meg.
Az összes előterjesztés megtekintéséhez kattintson
IDE!


A közgyűlés összes anyagának ülésenként történő letöltéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
67. lap (Összesen: 73) - Frissít
Művelet Ülés időpontja Ssz. Cím Dokumentumok
Vélemény  2015.01.29  9  Közszolgáltatási szerződések , és egyes gazdasági társaságok tevékenységének vizsgálata   Részletek
Vélemény  2015.01.29  10  A „Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (erdő kiváltás) DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0002   Részletek
Vélemény  2015.01.29  11  Csereerdősítési kötelezettségek elvégzésére irányuló pénzeszközátadás a BIOKOM Nonprofit Kft részére   Részletek
Vélemény  2015.01.29  12  A Megyeri út mellett kialakítandó 3685/39 hrsz-ú ingatlan tűzoltó őrs építése céljából térítésmentes állami tulajdonba adása   Részletek
Vélemény  2015.01.29  13  Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2015.01.29  14  Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések   Részletek
Vélemény  2015.01.29  15  Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület Ügyrendjének jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2015.01.29  16  Újhegy-Üszög Településrészi Testület Ügyrendjének jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2015.01.29  17  A Baranya Megyei Kormányhivatal részére történő helyiséghasználat biztosítása a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületében   Részletek
Vélemény  2015.01.29  18  Pécsi Bőrgyár Zrt. részére engedélyezett halasztott fizetés határidejének meghosszabbítása   Részletek
Vélemény  2015.01.29  19  Zongora közadakozásból történő beszerzése a Kodály Központba   Részletek
Vélemény  2015.01.29  20  A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata   Részletek
Vélemény  2015.01.29  21  Pécs helyi és térségi vízvédelmi rendszerének fejlesztése II. című pályázat keretén belül Pellérd Község Önkormányzatával megkötött használati megállapodás módosítása DDOP-5.1.5/B-11-2011-0045" számú   Részletek
Vélemény  2015.01.29  22  Az Önkormányzat és a Pécs Holding Zrt. között a víziközművagyon átadás tárgyában megkötött megállapodás 2. számú módosítása   Részletek
Vélemény  2015.01.29  23  Tettye Forrásház Zrt. alapszabályának módosítása   Részletek
Vélemény  2015.01.29  24  A Zsolnay Örökségekezlő Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvétele   Részletek
Vélemény  2015.01.29  25  A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által kötendő szerződések jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2015.01.29  28  Helyi autóbuszjáratok megállóhelyeinek helyközi járatok utasainak leszállása céljából történő igénybevétele   Részletek
Vélemény  2015.01.29  29  A Patacsi Művelődési Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítása és az egyesület ingatlanhasználatára vonatkozó szerződések felülvizsgálata   Részletek
Vélemény  2015.01.29  30  Pécs, Szabolcsi u. 61. szám alatti 206 m2 területű helyiség használatba adása a Pécsi Kulturális Központ részére   Részletek